warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

CATEGORY ARCHIVES


SPELMARKNAD

Lakeville ska på uppdrag av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) analysera effektiviteten i det regelverk som styr alkohol-, tobak- och spelmarknaden. Regelverken ska studeras med avseende på måleffektivitet, kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet. Baserat på detta kommer förslag på förändringar att tas fram. Uppdraget ska färdigställas under 2018. Read more...Lotteriinspektionen publicerade under mars månad rapporten ”Spelmarknadens utveckling 2016” med statistik över spelbolagens och de enskilda spelens omsättning. Detta inlägg innehåller några enkla analyser av Lotteriinspektionens data och ger en bild av hur den svenska marknaden, bolagen och spelen utvecklades under året. Vill du veta mer om spelmarknader, hur en omreglering påverkar och hur marknaden […] Read more...I en serie inlägg om spelmarknaden ska jag bena ut de viktigaste ekonomiska begreppen och visa på hur spelmarknaden ser ut och kan analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta är det femte inlägget och diskuterar spelande utifrån risken att drabbas av spelproblem. Har du inte läst de andra inläggen? Börja i så fall här! Vill […] Read more...

TAGS: omreglering av spelmarknaden

- PAGE 1 OF 2 -
loading
×