warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Vi förser de mest inflytelserika beslutsfattarna med de bästa samhällsekonomiska beslutsunderlagen


Vi vet hur ekonomi, marknader och regleringar fungerar

Lakeville Economic Consulting kombinerar expertis inom samhällsekonomi med specifika kunskaper om marknader, sektorer och branscher. Vi genomför samhällsekonomiska analyser, utredningar och utvärderingar för att påverka framtiden, samhällsdebatten och beslutsfattare på högsta nivå. Vi vet hur offentlig sektor fungerar, hur besluten tas och vad som krävs för att de samhällsekonomiska analyserna ska kunna påverka den framtida utvecklingen.

Nationalekonomi är utgångspunkten för alla analyser, utredningar och utvärderingar vi genomför. Till detta lägger vi specifika kunskaper om olika branscher, sektorer, eller områden. Målet är att alltid ge våra uppdragsgivare konkreta och tydliga råd; oavsett om det gäller hur en marknad bör regleras, hur skattesystemet bör utformas eller hur den offentliga sektorn kan effektiviseras.

loading
×