warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

CATEGORY ARCHIVES


LAKEVILLE
Den 26 mars 2019 släpps rapporten Synd och skatt som Lakeville tagit fram på uppdrag av ESO (Expertgruppen för studer i offentlig ekonomi). Rapporten presenteras med början kl. 13 i Regeringskansliets lokaler på Herkulesgatan 17 i Stockholm. Anmäl dig här Read more...


På uppdrag av Svensk Näringsliv har Lakeville Economic Consulting AB undersökt likvärdigheten i den svenska skolan. I rapporten Likvärdighet i den svenska skolan sammanställer David Sundén och Malin Werin det nuvarande läget för skolan och vad lagar, förordningar, myndigheter och forskning anser om likvärdigheten. Frågor som diskuteras och besvaras är Vad avses med en likvärdig […] Read more...På uppdrag av Nordiska ministerrådet har Lakeville Economic Consulting AB och GreenStream Network Ltd undersökt möjligheterna för att utöka omfattningen av EU:s utsläppshandelssystem i de Nordiska länderna. Samtliga större sektorer som ännu inte ingår i EU-ETS analyseras: värme, jordbruk och fiske, samt avfall. Transportsektorn som står för de största utsläppen av växthusgaser studeras mer ingående. […] Read more...- PAGE 1 OF 2 -
loading
×