warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

På uppdrag av Svensk Näringsliv har Lakeville Economic Consulting AB undersökt likvärdigheten i den svenska skolan.

I rapporten Likvärdighet i den svenska skolan sammanställer David Sundén och Malin Werin det nuvarande läget för skolan och vad lagar, förordningar, myndigheter och forskning anser om likvärdigheten.

Frågor som diskuteras och besvaras är Vad avses med en likvärdig skola? Hur mäts likvärdighet? och Hur likvärdig är den svenska skolan?

loading
×