warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

På uppdrag av Nordiska ministerrådet har Lakeville Economic Consulting AB och GreenStream Network Ltd undersökt möjligheterna för att utöka omfattningen av EU:s utsläppshandelssystem i de Nordiska länderna.

Samtliga större sektorer som ännu inte ingår i EU-ETS analyseras: värme, jordbruk och fiske, samt avfall. Transportsektorn som står för de största utsläppen av växthusgaser studeras mer ingående. I rapporten identifierar vi ett juridiska, tekniska och fiskala barriärer för inkludera de enskilda sektorerna i EU:s utsläppshandel. Vi ger dessutom ger förslag på hur barriärerna kan överkommas.

Läs rapporten: Sectoral expansion of the EU ETS – A Nordic perspective on barriers and solutions to include new sectors in the EU ETS with special focus on road transport kan laddas ned från Nordiska ministerrådets hemsida.

loading
×