warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Rapporten ”En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden” publiceras i dag.

David Sundén på Lakeville Economic Consulting har under 2014 studerat den svenska spelmarknaden på uppdrag av Expertgruppen av offentlig ekonomi.

Analysen visar på att svenska myndigheter håller på att förlora kontrollen över den svenska spelmarknaden och i synnerhet över svenskarnas nätspelande. Orsaken är att regelverket snedvrider konkurrensen till de internationella spelbolagens fördel. Om inget görs riskerar svenska myndigheter att helt ha förlorat kontrollen om 10-15 år. När allt fler spelar på utländska webbsidor minskar även statens intäkter. I nuvarande takt kan statens förväntas årligen förlora närmare 1,4 miljarder kronor i intäkter jämfört med i 2013.

En reglering liknande den danska, med lika konkurrensvillkor, kan avsevärt förbättra kontrollen samtidigt som statens intäkter kan säkras.

Rapporten kan laddas ned på ESO:s hemsida.

 

loading
×