David Sundén

David Sundén

David Sundén är ekonomie doktor och har arbetat med samhällsekonolmiska analyser i 30 år.

Han är bl.a. specialist i reglering av alkohol, tobak och spel. Andra områden är pensionssystem, hållbara offentliga finanser eller optimal beskattning.  

Kontakta David Sundén om du har frågor eller vill veta mer.

E-post: david.sunden@lakevilleconsulting.se

Telefon: 072 323 36 99