warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Novamedia Sverige anordnar seminariet ”Ideella sektorns framtida finansiering – ett lotteri?” under Almedalsveckan.

David Sundén inleder seminariet med att beskriva spelmarknaden historiskt, dagens ohållbara situation och vad en ny reglering betyder för den framtida utvecklingen och de ideella organisationernas möjligheter att finansiera sina verksamheter.

Beskrivning av evenemanget
Den svenska spelmarknaden förändras snabbt. Riksdagsmajoriteten är för en omreglering till ett licenssystem. Vad betyder en omreglering för lotteriernas möjligheter att generera pengar till det ideella föreningslivet? Vilka hänsyn tas till civilsamhällets behov av långsiktig finansiering?

Utökad beskrivning av evenemanget
Från politiskt håll brådskar det att återta kontrollen över den svenska spelmarknaden, vars tillväxt idag sker hos utländska aktörer som saknar svenska licenser. Nuvarande situation präglas av oren konkurrens inom branschen, men också av att staten förlorar stora summor i uteblivna skatteintäkter. Direktiven för en utredning av spelmarknaden är klara och det råder politisk enighet om att ett licenssystem kan vara modellen för den svenska spelmarknaden. Men vad innebär kommande omreglering för lotteriernas möjligheter att generera pengar till ideella sektorn? Kommer utredningen ta hänsyn till det civila samhällets behov av långsiktig finansiering, vilken idag är inbyggd som motprestation för att få bedriva laglig spelverksamhet i Sverige? Seminariet samlar oberoende forskningsexpertis, politiker, representanter för svenska lotterier och svensk frivilligsektor.

loading
×