warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

CATEGORY ARCHIVES


RAPPORT


Lakeville Economic Consulting har tillsammans med Henrik Jordahl (IFN) analyserat frågan om vinster i välfärden. I rapporten Vinstbegränsning i välfärden gör David Sundén och Henrik Jordahl en kritisk granskning av Välfärdsutredningens utgångspunkter. De kommer fram till att regeringens skäl att att tillsätta utredningen och införa en vinstbegränsning är falska. Analysen visar även på att en […] Read more...På uppdrag av Svensk Näringsliv har Lakeville Economic Consulting AB undersökt likvärdigheten i den svenska skolan. I rapporten Likvärdighet i den svenska skolan sammanställer David Sundén och Malin Werin det nuvarande läget för skolan och vad lagar, förordningar, myndigheter och forskning anser om likvärdigheten. Frågor som diskuteras och besvaras är Vad avses med en likvärdig […] Read more...På uppdrag av Nordiska ministerrådet har Lakeville Economic Consulting AB och GreenStream Network Ltd undersökt möjligheterna för att utöka omfattningen av EU:s utsläppshandelssystem i de Nordiska länderna. Samtliga större sektorer som ännu inte ingår i EU-ETS analyseras: värme, jordbruk och fiske, samt avfall. Transportsektorn som står för de största utsläppen av växthusgaser studeras mer ingående. […] Read more...
David Sundén och Louise Petersen på Lakeville Economic Consulting har under våren 2015 studerat etableringshindren i den offentligt finansierade välfärdssektorn på uppdrag av Svensk Näringsliv. Rapporten kan laddas ned på Svenskt Näringslivs hemsida. Read more...Rapporten ”En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden” publiceras i dag. David Sundén på Lakeville Economic Consulting har under 2014 studerat den svenska spelmarknaden på uppdrag av Expertgruppen av offentlig ekonomi. Analysen visar på att svenska myndigheter håller på att förlora kontrollen över den svenska spelmarknaden och i synnerhet över svenskarnas nätspelande. Orsaken […] Read more...


loading
×