warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

CATEGORY ARCHIVES


NYHETERLakeville Economic Consulting har tillsammans med Henrik Jordahl (IFN) analyserat frågan om vinster i välfärden. I rapporten Vinstbegränsning i välfärden gör David Sundén och Henrik Jordahl en kritisk granskning av Välfärdsutredningens utgångspunkter. De kommer fram till att regeringens skäl att att tillsätta utredningen och införa en vinstbegränsning är falska. Analysen visar även på att en […] Read more...På uppdrag av Svensk Näringsliv har Lakeville Economic Consulting AB undersökt likvärdigheten i den svenska skolan. I rapporten Likvärdighet i den svenska skolan sammanställer David Sundén och Malin Werin det nuvarande läget för skolan och vad lagar, förordningar, myndigheter och forskning anser om likvärdigheten. Frågor som diskuteras och besvaras är Vad avses med en likvärdig […] Read more...Rapporten ”En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden” och Lakeville Economic Consultings presentation om den svenska spelmarknadens framtid i Rosenbad har väckt stor uppmärksamhet och debatt. Svenska Dagbladet (11 februari 2015) Sågar regeringens spelpolitik Dagens industri (12 februari 2015) Spelboss sågar spelutredning TV4 (12 februari 2015) Myndigheter förlorar kontroll över spelmarknaden Svenska Dagbladet (12 februari 2015) Fel […] Read more...loading
×