warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

AUTHOR ARCHIVES


DAVID SUNDéN
Den 26 mars 2019 släpps rapporten Synd och skatt som Lakeville tagit fram på uppdrag av ESO (Expertgruppen för studer i offentlig ekonomi). Rapporten presenteras med början kl. 13 i Regeringskansliets lokaler på Herkulesgatan 17 i Stockholm. Anmäl dig här Read more...
Lakeville ska på uppdrag av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) analysera effektiviteten i det regelverk som styr alkohol-, tobak- och spelmarknaden. Regelverken ska studeras med avseende på måleffektivitet, kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet. Baserat på detta kommer förslag på förändringar att tas fram. Uppdraget ska färdigställas under 2018. Read more...


- PAGE 1 OF 3 -
loading
×