warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

Lakeville ska på uppdrag av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) analysera effektiviteten i det regelverk som styr alkohol-, tobak- och spelmarknaden. Regelverken ska studeras med avseende på måleffektivitet, kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet. Baserat på detta kommer förslag på förändringar att tas fram. Uppdraget ska färdigställas under 2018.

loading
×