warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
Den 26 mars 2019 släpps rapporten Synd och skatt som Lakeville tagit fram på uppdrag av ESO (Expertgruppen för studer i offentlig ekonomi). Rapporten presenteras med början kl. 13 i Regeringskansliets lokaler på Herkulesgatan 17 i Stockholm. Anmäl dig här Read more...
Lakeville ska på uppdrag av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) analysera effektiviteten i det regelverk som styr alkohol-, tobak- och spelmarknaden. Regelverken ska studeras med avseende på måleffektivitet, kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet. Baserat på detta kommer förslag på förändringar att tas fram. Uppdraget ska färdigställas under 2018. Read more...


- PAGE 1 OF 3 -
loading
×