warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

MONTHLY ARCHIVES


AUGUSTI 2017


Lakeville ska på uppdrag av ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) analysera effektiviteten i det regelverk som styr alkohol-, tobak- och spelmarknaden. Regelverken ska studeras med avseende på måleffektivitet, kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk effektivitet. Baserat på detta kommer förslag på förändringar att tas fram. Uppdraget ska färdigställas under 2018. Read more...


loading
×