warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

I en serie inlägg om spelmarknaden ska jag bena ut de viktigaste ekonomiska begreppen och visa på hur spelmarknaden ser ut och kan analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta är det fjärde inlägget och diskuterar spelmarknaden storlek mätt i omsättning. Har du inte läst de andra inläggen? Börja i så fall här!

Vill du veta mer om spelmarknader, hur en omreglering påverkar och hur marknaden kommer utvecklas framöver? Kontakta mig här!

Hur mycket omsätter den svenska spelmarknaden?
Marknadens omsättning är priset multiplicerat med kvantiteten. Omsättningen är dessutom lika med spelföretagens intäkter från spel vilket per definition är det som spelarna förlorar. Andra benämningar är nettoomsättning eller omsättning efter utbetalade vinster.

Den svenska spelmarknaden omsatte 21,0 miljarder kronor 2015. I per capita termer motsvarar detta att varje svensk 15 år eller äldre i genomsnitt förlorade knappt 2 600 kronor. Postkodlotten är det mest populära spelet och omsatte drygt 2,0 miljarder kronor följt av Svenska spels Triss med knappt 1,8 miljarder i omsättning och ATG:s V75 med 1,7 miljarder.

De utländskt reglerade spelbolagens intäkter från svenskarnas spel på vadhållning och nätkasino utgjorde tillsammans närmare 3,6 miljarder kronor och totalt stod de utländskt reglerade aktörerna för nästan 21 procent av marknadens omsättning. Svenska spel är dock fortsatt den marknadsledande aktören med en marknadsandel på nästan 43 procent, medan ATG har en marknadsandel på knappt 18 procent.

spelmarknadomsattningaktor

Spelmarknaden växer inte längre i reala termer
Över tid har spelmarknaden växt med cirka 19 procent om man justerar tillväxten för inflation. Hela denna uppgång utspelade sig dock främst under 4 år mellan 2005 och 2009 därefter har tillväxten i reala termer varit mycket blygsam.

spelmarknadomsattning

Justerar man även för tillväxten i folkmängd så har marknaden endast vuxit med 8 procent mellan 2003 och 2015, och under de senaste åren har marknaden även gått tillbaka sett till omsättningen per capita.

spelmarknadomsattningcapita

Spel faller tillbaka jämfört med andra varor och tjänster
Spelmarknaden har haft svårt att hävda sig gentemot andra varor och tjänster efter 2010. I kampen om hushållens inkomster har spelmarknaden inte kommit ut som vinnare. Andelen av den disponibla inkomsten som läggs på spel har minskat från cirka 1,2 procentenheter till 1,0 procentenheter när hushållen uppvärderat andra varor och tjänster i relation till spel. 0,2 procentenheter kan verka försumbart i sammanhanget, men de svenska hushållens disponibla inkomst uppgick dock till 2 052 miljarder kronor 2015. En förlust av 0,2 procentenheter av hushållens köpkraft motsvarar därför ett marknadstapp på cirka 4 miljarder kronor.

spelmarknadomsattningdispink

Nästa inlägg handlar om spelande och risken för spelproblem.

TAGS: omreglering av spelmarknaden

LEAVE A REPLY

loading
×