warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!

I en serie inlägg om spelmarknaden ska jag bena ut de viktigaste ekonomiska begreppen och visa på hur spelmarknaden ser ut och kan analyseras ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta är det tredje inlägget och diskuterar hur mycket svenskarna spelar eller kvantiteten spel som svenskarna köper. Har du inte läst de andra inläggen? Börja i så fall här!

Vill du veta mer om spelmarknader, hur en omreglering påverkar och hur marknaden kommer utvecklas framöver? Kontakta mig här!

Hur mycket spel köper svenskarna?
Kvantiteten spel uttrycks som hur mycket spelarna satsar i kronor eller som spelarnas insatser. Detta benämns ofta som bruttoomsättning eller omsättning före utbetalade vinster. De svenska spelarna satsade över 90 miljarder kronor på olika spel 2015. I per capita termer motsvarar detta insatser på över 11 000 kronor per svensk 15 år eller äldre.

Drygt hälften av insatserna gjordes på utländskt reglerade spelbolag, och insatserna för vadhållning och nätkasino var cirka 19 miljarder vardera. Omräknat till per capita motsvarar detta en genomsnittlig insats på utländsk reglerade bolags erbjudanden av vadhållning respektive nätkasino på cirka 2 400 kronor per svensk 15 år eller äldre 2015.

Svenska spel tog emot cirka 20 miljarder i insatser, eller cirka 20 procent av de totala insatserna. ATG stod för drygt 12 miljarder eller 13,5 procent av insatserna.

Mängden köpta spel i Sverige

Hur har kvantiteten spel utvecklats över tid?
De utländskt reglerade spelbolagens lägre priser har med tiden attraherat en stor av den svenska efterfrågan, vilket har resulterat i att svenskarna satsar allt mer pengar. Sedan 2003 har den totala efterfrågan ökat med 80 procent.

Kvantiteten sålda spel i Sverige över tid

Delar av efterfrågeökningen kan dock förklaras av att den svenska folkmängden ökat. Om man justerar för befolkningsförändringarna har efterfrågan per capita ökat med 63 procent sedan 2003. De utländskt reglerade spelbolagen, Casino Cosmopol och Postkodlotteriet är de aktörer som bidragit till att efterfrågan på spel ökat. Övriga har tappat försäljningsvolym. Svenska spel har sedan 2003 förlorat hela 18 procent av spelarnas insatser per capita.

Spelandet i Sverige över tid

I nästa inlägg ska jag beskriva den svenska spelmarknaden utifrån marknadens omsättning.

TAGS: omreglering av spelmarknaden

LEAVE A REPLY

loading
×